Blog

17/08/2022

Världens bästa studentupplevelse? Dessa är de lärdomar som utbildningssektorn bör ta med sig från näringslivet

Oavsett om du studerar på distans eller på campus så är det dags att utveckla en utmärkt studentupplevelse. Distansundervisning orsakad av tidigare Coronarestriktioner har gjort de senaste åren utmanande för skolelever då känslan av gemenskap och engagemang har varit frånvarande då många studenter har fått sköta sina studier hemifrån.

Nu om någonsin bör utbildningsanordnare ha förståelsen samt verktygen för att proaktivt kunna vägleda studenter oavsett om undervisningen sker hemma eller på campus. Utbildningssektorn bör se till näringslivet och affärsvärlden för att utveckla den faktiska studentupplevelsen eftersom studentupplevelse är lika med kundupplevelse. Jag skulle vilja att lärosätena i högre grad identifierar studenter och elever som kunder – var och en med sin unika studentupplevelse. Detta eftersom studentupplevelsen, liksom kundupplevelsen, bör kunna hanteras, utvecklas och mätas.

I affärsvärlden är kundupplevelse redan ett bekant begrepp. Det bildas i varje möte mellan kunden och företaget oavsett tid och plats. På motsvarande sätt formas studentupplevelsen i varje möte mellan studenten och lärosätet, oavsett om studenten deltar i distansföreläsningar, anmäler sig till kurser online, eller möts i andra samband så som studietjänster.
Jag hävdar att en satsning på studentupplevelsen kan förbättra elevers motivation och välbefinnande, samt accelerera själva studierna. Dessutom, av en bra och/eller utmärkt studentupplevelse så är det mer sannolikt att studenter överväger att fortsätta sina studier, och uppmuntras att rekommendera sin skola till andra runtomkring.

Hjälp och stöd vid rätt tidpunkt

Genom att se på elever som kunder kan vi också dra nytta av kundens livscykelmodell, även kallat customer lifecycle model. Det ger ett tydligt ramverk för den behovsbaserade utvecklingen av studentupplevelsen för olika kundgrupper. Studenter är inte en enhetlig grupp; snarare en mängd olika kundgrupper med olika livssituationer samt behov. Studenternas situationer ser olika ut, exempelvis vilket stadie de befinner sig i sina studier, om de har familj eller om de är äldre studenter. I utvecklingen av sina tjänster bör man därmed alltid tänka på hur dessa passar de olika kundsegmentens behov.

En nyckelaspekt i nya digitala tjänster är universitetens förmåga att vara proaktiv gentemot studenterna. Jag ska ge ett konkret exempel på detta: om en student inte lyckas med sina studier kommer stödet från skolan/studiestödet omedelbart att komma i kontakt med studenten. Stödpersonal ska då tillsammans med fakulteten förstå vem som bäst kan hjälpa till, dvs vem som är rätt/bäst lämpad för det jobbet. Sedan görs en plan tillsammans med eleven kring hur detta tas vidare för att säkerställa elevens välmående, framgång och fortsatta lärande med skolan. Allt detta är möjligt givet att man har rätt data och rätt verktyg.

Morgondagens teknik finns redan

Banbrytande skolor har redan börjat använda en mängd olika Salesforce-applikationer som sömlöst sammanför eleven, deras personliga inlärningsväg, samt de anställda.
En sådan applikation kallas Student Success Hub som är en del av produktfamiljen Salesforce Education Cloud, speciellt framtagen för utbildningssektorn. Student Success Hub är en digital plattform som kan skapa en fantastiskt upplevelse i studentstödet genom att kombinera studentens egen profil, institutionens “framgångsteam” och engagemangsdata som genereras av studentens interaktioner med olika tjänster såsom inlärningsmiljöer. Framgångsteamet består av rätt studievägledare, professorer, handledare och andra relevanta medarbetare för att studenterna ska lyckas i sitt nuvarande skede i sin studentresa.

Student Success Hub förser framgångsteamet med en mängd verktyg för att proaktivt stödja studenten. Det möjliggör delad synlighet för nyckeldata så som studentens läroplan, prestationer, tidigare möten och mötesanteckningar med framgångsteamet med mera, vilket i sin tur eliminerar silos och inkonsekvent data mellan skolans olika institutioner. Eleven kommer därmed känna att skolan ser dem som enskilda individer, och i olika interaktionerna behöver de inte upprepa samma saker om och om igen. På detta sätt kan du bygga extraordinära upplevelser och förvandla reaktivt studentstöd till en proaktiv studentframgång!

Utbildningssektorn runtom i världen har som sagt varit tvungna att svänga om under de senaste två åren för att lägga mycket mer vikt vid sin digitala studentupplevelse. Student Success Hub och ovanstående teknik låter kanske lite annorlunda än det gamla arbetssättet som förlitar sig på studentens egen proaktivitet, siloed teams med siloed data, samt splittrade äldre system, eller hur? Fundera på vad institutionerna kan göra för att förbättra det, eller kontaka nå ut oss på Fluido så berättar vi mer om de Salesforce applikationer som kan gynna just din institution och era elever!

Kari Poutanen

Global Industry Lead, Education

Read next

25/08/2022

San Francisco, here we come!

Contact us

Contact us