Blog

09/01/2023

Den bedste studieoplevelse i verden? Transformer reaktiv studiestøtte til proaktiv studiesucces gennem digital fokus på den enkelte

Hvad enten man studerer på afstand eller på campus, er det nu, den bedste studieoplevelse skal skabes.

Fjernstudier på grund af coronarestriktioner har gjort de senere år udfordrende for studerende på videregående uddannelser. Følelsen af fællesskab og engagement har manglet, mens de studerende har forsøgt at klare studierne hjemmefra.

Nu er det vigtigere end nogensinde, at uddannelsesudbydere har forståelsen og de rette værktøjer til at lede de studerende proaktivt, hvad enten det er hjemme eller på campus. Videregående uddannelsesinstitutioner kan med fordel kigge påandre brancher, når de skal udvikle studieoplevelsen.
Kan studenteroplevelse sættes lig med kundeoplevelse?

Jeg ville gerne have, at de videregående uddannelsesinstitutioner i højere grad ser deres studerende som kunder, der hver skal have deres egen unikke studieoplevelse. Og derfor skal studieoplevelsen – ligesom kundeoplevelsen – administreres, udvikles og analyseres.

I erhvervslivet er begrebet kundeoplevelse allerede et velkendt koncept. Den opstår i alle møder mellem kunde og virksomhed. Studieoplevelsen formes tilsvarende i alle møder mellem den studerende og den videregående uddannelsesinstitution, uanset om den studerende deltager i fjernundervisning, tilmelder sig kurser via en onlinetjeneste eller er i kontakt med studievejledningen.

Jeg vil argumentere for, at det kan forbedre de studerendes motivation og velvære samt accelerere studierne, hvis man investerer i studieoplevelsen. Efter en fremragende studieoplevelse vil studerende i højere grad overveje videre studier og anbefale deres uddannelsesinstitution til andre. Det vil give mere tilfredse studerende, og hjælpe uddannelses institutionen med både rekruttering og fastholdelse.

Hjælp og support i rette tid

Når vi tænker på de studerende som kunder, kan vi også anvende livscyklusmodellen for de studerende. Livscyklusmodellen giver en tydelig ramme for den behovsbaseret udvikling af studieoplevelsen for forskellige studierupper og understøtter “lifelong learning”.

De studerende er ikke en stor ensartet masse, men et bredt udsnit af forskellige kundegrupper med forskellige livsforhold og behov. De studerendes situation er f.eks. forskellig i forhold til, hvor langt de er kommet med studierne, hvorvidt de har familie eller ikke. Når tjenesterne udvikles, bør man altid tænke på, hvordan de passer til behovet hos forskellige segmenter.

En af de væsentligste fordele i nye digitale tjenester er løsningernes muligheder for at være proaktive i forhold til de studerende. Lad mig give et konkret eksempel. Hvis en studerende ikke har succes med studierne, vil studievejledningen omgående kontakte den studerende. Et supportteam vil sammen med fakultetet finde ud af, hvordan man bedst kan hjælpe den studerende, og hvem der er den rette person til opgaven. Dernæst lægges der en plan for det videre forløb sammen med den studerende, hvor man sikrer vedkommendes velvære, succes og fortsatte læringsrejse på uddannelsen. Alt dette er muligt, hvis man har de rette data, de rette værktøjer og på rette tid.

Morgendagens teknologi eksisterer allerede

Banebrydende universiteter er allerede begyndt at bruge forskellige Salesforce applikationer, der helt uproblematisk forbinder den studerende med en personlig læringsvej og universitetets medarbejdere.

En af disse apps er Student Success Hub, som er en del af Salesforce Education Cloud produktfamilien til uddannelsessektoren. Student Success Hub er en digital platform, der kan give en utrolig supportoplevelse for den studerende ved at kombinere vedkommendes egen profil, institutionens “Succesteam” og engagementsdata genereret af den studerendes interaktion med forskellige tjenester som f.eks. læringsmiljøet. Succesteamet består af de rette studievejledere, professorer, undervisere og andre relevante medarbejdere, så den studerende får succes på vedkommendes aktuelle trin på studierejsen.

Student Success Hub giver Succesteamet et stort udvalg af værktøjer til proaktivt at kunne støtte den studerende. Den muliggør deling af nøgledata som f.eks. den studerendes pensum, præstationer, tidligere møder og mødenotater med f.eks. Succesteamet. Det vil være muligt at analysere data, og eksempelvis sikre tidlig mentor støtte for studerende, der vælger fag, der traditionelt er vanskelige at komme igennem. Student Success Hub eliminerer dermed siloer og datainkonsistens mellem forskellige support grupper.

De studerende vil føle, at institutionen ser dem som individer, og institutionen behøver ikke gentage tingene igen og igen. Sådan kan man skabe ekstraordinære oplevelser og forvandle reaktiv studiestøtte til proaktiv studiesucces!

Det lyder noget anderledes end den gamle arbejdsmetode, der er afhængig af den studerendes egen proaktivitet, silo-opdelte teams og opdelte systemer, ikke sandt?

I de senere år har videregående uddannelsessystemer i hele verden været nødt til at lægge mere vægt på deres digitale lærings- og medarbejderoplevelse. Hør med, og find ud af, hvordan Aalto University tackler disse udfordringer.

Kari Poutanen

Global Industry Lead, Education

Read next

10/01/2023

Improving Salesforce Flow selection options

Contact us

Contact us