Blog

09/01/2023

Få indsigt med dine data

Lær, hvordan din uddannelsesinstitution kan have fordel af moderne og intelligente indblik og analyser.

Uddannelsesinstitutioner kan ligesom alle andre organisationer have fordel af at forstå deres studerende bedre. I dag giver moderne analyseværktøjer i Salesforce mulighed for sofistikeret analyse og tolkning af data på alle trin i en studerendes livscyklus, men hvor skal man begynde?

I dette opslag kigger vi på, hvordan analyse kan hjælpe en uddannelsesinstitution på forskellige trin i den studerendes rejse.

Indskrivning af studerende

Med dashboards og datavisualisering i Salesforce kan du få hjælp til analysering af indskrivningsprocessen for studerende. Du kan letfå overblik over antal af ansøgere og deres fremdrift. . Det visuelle workflow er godt, fordi du kan finde dine flaskehalse. Hvorfor siger studerende f.eks. ja, men derefter falder fra? Har de er problem med studiebolig eller SU? Hvis det er tilfældet, kan du planlægge, hvordan du kan støtte og handle for at hjælpe dem.
Success med programmer og kurser

Overvejer du indimellem, hvor godt det egentlig går med jeres programmer og kurser? Begrænsning af studenterfrafald er afgørende for kontrollen over udmeldelsesrater.

Baseret på fakultet og undervisernes præstation kan du vha. forskellige rapporter og dashboards i Salesforce vurdere, hvor tilfredse de studerende er, på samme måde som ved indskrivning. Dermed kan du forstå, hvilke undervisere der klarer sig bedst. Du kan se, hvor der har været mest frafald, hos hvilke undervisere, og du kan overveje, hvad der kan gøres for at standse frafaldet blandt de studerende.

Studieengagement

Studieengagement er afgørende for moderne universiteter. Med visualiserede dashboards i Service Cloud kan du se alle de berøringspunkter, en studerende har haft med jer. Du kan følge alle deres gennemførte kursusforløb, og alle oplysninger om den tidligere kontakt den studerende har haft med uddannelsesinstitutionen etc. Du samler alt på et sted, og visningen kan også tilpasses bestemte sagsbehandlere, så du får indblik i dine studerende på rette tidspunkt og i rette kontekst.

Du kan også lede sager videre til chatbots stadigvæk i Salesforce. Lad os sige, du har svært ved at finde ud af om en sag skal behandles af en chatbot eller en sagsbehandler. Du kan definere rollerne for de situationer, som systemet skal sende direkte til en sagsbehandler. Men hvis modellen f.eks. siger, at det er 90 % sikkert, at det vil løse sagen at sende en studerende til en hjemmeside, så sparer sagsbehandleren meget tid.

Forståelse af studerendes fremdrift i livslange læring

At være studerende er ikke et lineært forløb. Mange uddannelser er fleksible og læring er i dag en livslang process. At få indblik i den enkelte studerendes fremdrift kræver løsninger hvor der ikke blot er overblik men i højere grad er indsigt. AI anvendes aktivt af universiteter til f.eks. at identificere studerende som mistrives eller er i risiko for frafald, således der tidligt kan sættes ind med støttende aktiviteter.

Read next

09/01/2023

Den bedste studieoplevelse i verden? Transformer reaktiv studiestøtte til proaktiv studiesucces gennem digital fokus på den enkelte

Contact us

Contact us