Blog

29/10/2021

Molnekonomin i Sverige kommer att skapa 43 400 jobb och omsätta 140 miljarder SEK år 2026, visar ny IDC-studie

Det ekosystem Salesforce skapar med sina partner och kunder kommer att växa till 6 gånger Salesforce storlek i Sverige år 2026.

Salesforce, världsledande inom CRM, presenterar idag en ny studie från IDC som visar att Salesforce och dess ekosystem av partners i Sverige kommer att skapa 43 400 nya jobb och 140 miljarder SEK omsättning till 2026. Studien visar också att Salesforce driver enorm tillväxt för sitt partnerekosystem i Sverige, som kommer att generera 6,40 dollar för varje dollar Salesforce satsar lokalt 2026.

Se hela underlaget och datan kring studien här.

Att digitalisera kontoren löser brådskande transformationsbehov

IDC förutspår att molnrelaterad teknik kommer att stå för 27% av IT-utgifterna för digital transformation i år och växa till 36% år 2026, när företag fokuserar på att digitalisera sina kontor för att möta kunder och medarbetare platsoberoende. Distansarbete, digitalt kundengagemang och hållbarhetsinsatser blir allt vanligare än någonsin, och IDC förväntar sig att denna trend bara kommer att fortsätta.

– Pandemin har radikalt snabbat upp det stora samhällsskiftet där alltmer sker digitalt, alltfler kan arbeta varsomhelst och nya typer av jobb skapas. Här fyller molntjänster en mycket viktig roll och vi ser att marknaden kommer att expandera kraftigt kommande år för att möta våra kunders behov, säger Dan Bjurman, Sverigechef på Salesforce.

– Det råder en generell kompetensbrist på Salesforce-marknaden och behoven ökar snabbt. Som strategisk Salesforce-partner hjälper vi våra kunder att nå sina affärsmål genom förändringsledning och implementation av Salesforce. Våra kunder har även behov av att bygga upp sin interna Salesforce-kompetens och digitala mognadsgrad. Volvo Cars Salesforce Academy bygger på ett samarbete mellan Fluido och Volvo Cars, där vi tillsammans säkerställer både dagens och morgondagens kompetensförsörjning inom Salesforce genom att utbilda och coacha business analysts och utvecklare. Detta är ett framgångsrecept som gynnar alla parter. Vi har redan fler initiativ på gång och vi kommer se mer av detta framöver, säger Daniel Zetterberg Sverigechef på Fluido.

– Det är väldigt spännande att följa utvecklingen inom molntjänster och alla viktiga jobb Salesforce skapar. Att vi då kan erbjuda motiverade individer en snabb väg till ny digital kompetens och fylla kompetensgapet i ekosystemet känns fantastiskt. Intresset för att byta karriär ökar men samtidigt kan tröskeln in i IT-branschen upplevas hög, här har vi tillsammans med Salesforce och Academic Work tagit fram en 12 veckors intensivutbildning som leder direkt till jobb, säger Fredrik Bardon, Managing Director på AW Academy.

I Sverige jobbar Salesforce med partners i ekosystemet som Academic Work/AW Academy, Accenture, Deloitte Digital, Fluido Group, Lunds universitet och Xceed.

– Tillväxten i Salesforce-ekonomin går tillbaka till tanken på samarbete.Vår plattform ger mer än endast tekniska möjligheter, det är en plattform som för samman teknik och individer som skapar engagemang över hela världen och som genererar många nya jobb och intäkter. I Sverige behöver vi bli många fler och ska växa partner nätverket 6 gånger vår egen storlek till 2026, säger Christian Conradsen, partnerchef på Salesforce Sverige.

– Vilken kompetens som behövs kommer att variera från bransch till bransch. Det är alltifrån sakernas internet (IoT) i handel, nya verktyg för automation inom medicin, till hantering av mer komplexa applikationer för samarbete, kundservice eller program som drivs av artificiell intelligens. Inom den offentliga sektorn ser vi också ett ökat behov av bättre hantering av applikationer för samarbete, kundservice och medborgardialog, säger Fredrik Kangas, VD på Xceed.

1 miljard ton mindre Co2 när lokal data går upp i molnet

Salesforce teknik kan också hjälpa företag att planera för en mer hållbar framtid. IDC förutspår att från 2021 till 2024 kan global migration från lokal programvara till molnet minska så mycket som 1 miljard ton Co2. Salesforce själva har satt upp ett mål att driva 100% förnybar energi för sin globala verksamhet år 2022 och levererar för närvarande ett koldioxidneutralt moln till alla sina kunder.

Salesforce skapar ekosystem värt 62 miljarder SEK för partners år 2026

IDC förutspår att användningen av Salesforce och dess ekosystems molntjänster i Sverige kommer att generera 27 miljarder SEK i kundbasen i år och mer än dubbelt så mycket under 2026; 62 miljarder SEK. Idag levererar ekosystemet för Salesforcepartners molntjänster till kunder i Sverige är fem gånger så stora som Salesforces egen lokala närvaro – och enligt IDC kommer de att vara mer än sex gånger så stora 2026.

Ytterligare material

IDC metodik
Salesforce Economic Impact Model uppskattar Salesforces nuvarande och framtida andel av den allmänna ekonomin som genereras av molntjänster. Den uppskattar också storleken på det ekosystem som stöder Salesforce med hjälp av IDC: s marknadsundersökningar om förhållandet mellan utgifter för professionella tjänster och molnabonnemang; förhållandet mellan försäljning av hårdvara, programvara och nätverk till utgifter för offentliga och privata molntjänster; och förhållandet mellan utgifterna för applikationsutvecklingsverktyg och utvecklade applikationer. IDC White Paper, sponsored by Salesforce, “The Salesforce Economic Impact,” doc #US48214821, September 20, 2021

Om Salesforce 
Salesforce är världsledaren inom CRM som vill hjälpa alla organisationer, oavsett storlek och bransch, med digital transformation som skapar en sann 360-gradig vy över kunderna. För mer information om Salesforce (NYSE: CRM) www.salesforce.com

 

salesforce konsultointi

Fluido

En ledare inom digital transformation med lösningar baserade på Salesforce

Read next

05/11/2021

Salesforce CPQ products are Leaders in Gartner’s Magic Quadrant for CPQ solutions

Contact us

Contact us